KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ FONDY

5. 5. 2022

Co je kolektivní investování? Jaký je rozdíl mezi investiční společností a investičním fondem? Jaké kategorie investičních fondů rozlišujeme? A čím se např. liší český SICAV od standardní akciové společnosti? Na tyto a další otázky, jakožto i vymezení souvisejících základních pojmů,…

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ A JAK JE PODAT?

28. 4. 2022

Tento webinář bude věnován opravným prostředkům v trestním řízení. Webinář bude tentokrát koncipován zejména pro studenty, a to jako jedna ze součástí jejich přípravy na zkoušku z trestního práva. Webinář bude pro lepší uchopitelnost a porozumění probírané materii proložen praktickými…

SPRÁVNÍ ORGÁN VS. SPRÁVNÍ ÚŘAD ANEB SUBJEKTY A VYKONAVATELÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY

21. 4. 2022

Další správněprávní webinář se tentokrát zaměří na subjekty účastnící se a podílející se na výkonu veřejné správy. Účastníci se seznámí s podobou a vztahy správních orgánů a správních úřadů a organizací veřejné správy. Zamyslíme se také nad způsoby, jak tyto subjekty…

ŘÁDNÉ A MIMOŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY OSŘ ANEB JAK SE BRÁNIT V CIVILNÍCH SPORECH

14. 4. 2022

Předmětem webináře bude praktický pohled na opravné prostředky v civilním sporném řízení. Nebudeme papouškovat zákon, ukážeme si praxi. Současně se podíváme na možnosti účastníků řízení, jak se bránit v různých procesních situacích a fázích před soudem prvního stupně – co se používá…

JAK NEPŘIJÍT O VŠECHNO ANEB ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU

7. 4. 2022

„Při uzavření závazku jeho strany často věří, že půjde o vznik bezproblémové spolupráce, která pro ně bude výhodná zejména po ekonomické stránce. Není však neobvyklé, že se vnější okolnosti či samotná vůle stran v průběhu trvání závazku změní a minimálně jedna…

MERGERS & ACQUISITIONS

24. 3. 2022

Oblast M&A, neboli fúzí a akvizic, je jednou z prestižních oblastí právního poradenství, kde se prolíná právo a ekonomika. V tomto semináři se budeme věnovat tradičnímu životnímu cyklu společnosti, od jejího založení v podobě takzvaného start-upu, joint-venture, koupě závodu, asset…

Green Deal

17. 3. 2022

Green Deal představuje způsob, jakým chce Evropská unie bojovat proti změnám klimatu a dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality, při zachování konkurenceschopnosti evropských podniků a životní úrovně evropských občanů. Green Deal se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti – energetiku, dopravu,…

DIGITALIZACE STÁTU A BANKOVNÍ IDENTITA

3. 3. 2022

Bankovní identita a digitalizace státu Co to je bankovní identita, jak se dá použít a jaké služby státu a soukromého sektoru lze využívat digitálně? Co přináší zákon o právu na digitální služby? Jak vůbec elektronicky komunikovat se státem a jak…

ARBITRÁŽ: PRAKTICKÝ POHLED

15. 2. 2022

Na webináři se společně podíváme z praktického hlediska na rozhodčí řízení (neboli také arbitráže),a to konkrétně na jeho specifika výhody a nevýhody, které s sebou přináší.   Registrace zde. JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk

Proč nejsou v ČR sportovci zaměstnanci a jak jsou chráněni?

4. 11. 2021

Jedná se o téma, které se pravidelně vrací do diskuze, avšak vždy se stejným výsledkem, udržuje se status quo. Na přednášce si probereme aktuální stav, důvody jeho udržování, jeho výhody a nevýhody. Budeme se věnovat i úpravám v jiných státech, případně…

Pozemkové právo

4. 11. 2021

Pozemkové právo je disciplína na pomezí práva soukromého a veřejného. Současně je to velmi praktická disciplína využitelná v běžném životě a pochopitelná i pro právní laiky. V rámci semináře se podíváme na to, co se dá o konkrétním pozemku či pozemkové parcele…

Řízení o restitucích

25. 10. 2021

Bližší anotace bude brzy doplněna. Přednáší: JUDr. Martin Mezenský a Mgr. Barbora Šimková

Princip non-refoulement a vydávání těžce nemocných osob

18. 10. 2021

Anotace bude brzy doplněna. Přednáší: Mgr. Klára Pelclová (tdpa)

Kupní smlouvy – neplatnost a odpovědnost za vady

7. 10. 2021

Chcete se dozvědět více o jejich absolutní neplatnosti, rozdílu mezi zárukou a odpovědností za vady, chcete objevit pikantní judikáty, které zatím na stránkách NS nikdo příliš nezkoumal? Přijďte na náš další webinář, kterým Vás provede Michal Straka. Přednáší: Mgr. Michal Straka…

Úvod do světa veřejných zakázek

4. 10. 2021

Cílem tohoto webináře bude seznámit posluchače se základními pojmy zákona o zadávání veřejných zakázek. V rámci webináře se zaměříme na základní zásady zadávání veřejných zakázek včetně zásady sociálně odpovědného zadávání environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Přednáší: Mgr. Jiří Harnach (ROWAN…

Úvod do veřejných zakázek

25. 4. 2021

Předmětem tohoto webináře bude seznámení posluchačů se základními pojmy a postupy zadavatelů v oblasti zadávání veřejných zakázek. V rámci webináře budou přitom vzpomínány také s předmětnou problematikou neodmyslitelně související praktické problémy. Přednáší: Mgr. Lukáš Nezpěvák (tdpA)

Novela ZOK: praktický pohled

25. 4. 2021

bližší anotace bude doplněna můžete se těšit na praktické důsledky novely ZOK účinné od 1.1.2021 Přednáší: Mgr. Ondřej Křížek (ROWAN LEGAL)

Koncentrace v civilním řízení

25. 4. 2021

Na webináři se můžete těšit na vysvětlení pojmu koncentrace řízení, proč ji jako takovou známe z civilního, nikoliv trestního procesu. V další části webináře probereme její prolomení i reálné zkušenosti – poučování dokolečka, a proč někteří soudci nekoncentrují, jiní i…

Přechod trestní odpovědnosti právnické osoby na nástupce

25. 4. 2021

Nejen, že na tuhle zásadu se zeptá každý zkoušející, vytáhnete-li si otázku Trestní odpovědnost právnických osob, ale v praxi jsem se lze setkat se „zvláštním“ postupem soudu právě v situaci, kdy trestní odpovědnost právnické osoby přechází na nástupce. Po teoretickém úvodu se…

Spory ze smluv o dílo

25. 4. 2021

Jak vypadá střet s realitou staveniště oproti představám vtěleným do smlouvy o dílo? Webinář zaměřený na praktické zkušenosti se spory, které vznikají na základě smluv o dílo, kdy mezi stranami je nakonec sporné vše, tedy co se mělo postavit, kdy a…

Neplatné rozvázání pracovního poměru

19. 4. 2021

V rámci semináře probereme hlavní úskalí ukončování pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Nejprve si ve stručnosti připomeneme základní principy a pravidla vyplývající ze zákoníku práce a poté vás seznámíme s výběrem nejdůležitější judikatury Nejvyššího soudu ČR. V pracovním právu je judikatura totiž zásadní…

Předpisy správního práva a jak je prakticky používat

1. 4. 2021

Webinář je součástí série přípravy na klauzurní práce. Bližší anotaci doplníme, můžete se však těšit na: – zásady orientace ve správněprávních předpisech, – obecné podmínky použití správního řádu ve vztahu ke složkovým předpisům, – příklady vazeb mezi ustanoveními správního řádu…

Správní řízení při ochraně životního prostředí

31. 3. 2021

Webinář je součástí série přípravy na klauzurní práce. Na webináři provedeme studenty povolovacími procesy zejm. v oblasti životního prostředí. Půjde tedy o praktické a uchopitelné shrnutí procesů EIA, IPPC a vztahů mezi závaznými stanovisky a rozhodnutími. Přednášející:

Restorativní justice

31. 3. 2021

Webinář je součástí série zaměřené na přípravu na klauzurní práce. Přednáší: JUDr. Petra Masopust Šachová, šéfka Institutu pro restorativní justici, host: JUDr. Lukáš Duffek Bližší anotace bude doplněna.

Hlavní líčení a dokazování v trestním řízení: pohled praktika

29. 3. 2021

Bližší anotaci doplníme, můžete se však těšit na: hlavní líčení z praktického pohledu a tipy, jak probíhá v soudní síni, zásady dokazování a vznášení důkazů u soudu, na praktické příklady z průběhu hlavního líčení, které Vám jeho ujasní jednotlivé kroky….

Rodinné právo v praxi

1. 3. 2021

Myslíte, že rodinné právo je nuda? Omyl. Je to šťavnaté právní odvětví, plné emocí a napínavých momentů. Rozvod každého druhého manželství je zárukou rozvoje této právní disciplíny. Vše o tom, jak je to s rozvodem, úpravou péče o děti, výživným, vypořádání…

Sankcionování právnických osob

1. 3. 2021

aneb současná praxe a nešvary trestních soudů a aktuální změny právní úpravy Na webináři probereme sankcionování právnických osob ve dvou částech: část teoretickou zaměříme jak na obecné, tak konkrétní aktuální teoretické otázky týkající se sankcionování právnických osob. V části praktické…

Co čekat od nečekané návštěvy: domovní prohlídky a místní šetření ÚOHS v praxi

22. 2. 2021

! Tento webinář je pouze pro studenty fakult: přihlašujte se na něj prosím prostřednictvím fakultního e-mailu. Na webináři budou mít účastníci možnost vystupovat skrze mikrofon a kameru. ! Dawn raid, tedy neohlášená „přepadová“ kontrola ÚOHS, může být pro nepoctivé podnikatele…

Nabývání nemovitostí

19. 1. 2021

Co vše je třeba prozkoumat a vyřešit při nemovitostní transakci a jak tedy vypadá skutečná právní práce na takovém mandátu? Otázku budeme řešit z pohledu praktikujících advokátů a probereme tak konkrétní problémy, na které při právní prověrce nemovitostí narážíme, od…

Trestné činy související s dotacemi

19. 1. 2021

V uplynulých letech patřily dotační kauzy mezi nejdiskutovanější trestní věci, a to nejen díky kauze „Čapí hnízdo“. Specifikem dotačních trestných činů je, že se jedná o trestné činy předčasně dokonané. V rámci webináře proběhne jak nezbytný teoretický výklad, tak i…

Srovnání exekučního a insolvenčního řízení

19. 1. 2021

Nabídnu Vám praktický pohled na insolvenční a exekuční řízení: na příkladech z praxe tedy projdeme oba procesy a popíšeme základní milníky obou řízení, včetně případných vzájemných přesahů. Současně si vysvětlíme postavení, fungování a částečně také motivace jednotlivých subjektů, které v insolvenčním a…

Sdílení prostoru: veřejný versus soukromý prostor

19. 1. 2021

Sdílení je dnes trendy, díky moderním technologiím se sdílí celá řada produktů a často se tak děje právě ve veřejném prostoru – sdílené kolo, auto, či koloběžku zaparkujete ve veřejném prostoru, čímž získá někdo jiný možnost je okamžitě zase využít….

Komerční nájmy pod drobnohledem

19. 1. 2021

Proč mají standardní nájemní smlouvy 40 stránek bez příloh? Na co vše advokát myslí, když je připravuje? A pomohlo to při uzavření obchodů v důsledku epidemie COVID? Praktický pohled na nájmy komerčních prostor včetně zcela aktuální bezprecedentní situace, se kterou se…

Praktické právní aspekty streamování a tvorby obsahu

15. 1. 2021

Webové platformy i mobilní aplikace jako YouTube, Twitch či TikTok hostují nepřeberné množství videí vytvořených jejich uživateli. Videa a vysílání však mnohdy zahrnují obsah, u kterého je nutné řešit autorská práva: doprovodná hudba, ilustrační obrázky, animace či krátká videa, nebo…

Judikatura a právní argumentace v praxi

25. 11. 2020

Nejprve si rychle srovnáme roli judikatury v kontinentálním právu a common law – abychom se mohli zabývat rolí judikatury v českém právním prostředí. Tam si poté rozebereme jednotlivé druhy vázanosti soudních rozhodnutí včetně časové působnosti judikatury. Konkrétněji se zaměříme na otázku změny…

e-Government aneb digitální stát

25. 11. 2020

Jaká je právní úprava elektronického právního jednání a elektronického podepisování (nejen) vůči veřejné správě? Co přináší bankovní identita a zákon o právu na digitální služby? Jak do toho zapadají datové schránky? A budeme někdy jako Estonsko včetně on-line voleb? Přijďte…

Logo Rowan Legal Logo PRK Logo TDPA