Řízení o restitucích

25. 10. 2021

Bližší anotace bude brzy doplněna. Přednáší: JUDr. Martin Mezenský a Mgr. Barbora Šimková

Princip non-refoulement a vydávání těžce nemocných osob

18. 10. 2021

Anotace bude brzy doplněna. Přednáší: Mgr. Klára Pelclová (tdpa)

Kupní smlouvy – neplatnost a odpovědnost za vady

7. 10. 2021

Chcete se dozvědět více o jejich absolutní neplatnosti, rozdílu mezi zárukou a odpovědností za vady, chcete objevit pikantní judikáty, které zatím na stránkách NS nikdo příliš nezkoumal? Přijďte na náš další webinář, kterým Vás provede Michal Straka. Přednáší: Mgr. Michal Straka…

Úvod do světa veřejných zakázek

4. 10. 2021

Cílem tohoto webináře bude seznámit posluchače se základními pojmy zákona o zadávání veřejných zakázek. V rámci webináře se zaměříme na základní zásady zadávání veřejných zakázek včetně zásady sociálně odpovědného zadávání environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Přednáší: Mgr. Jiří Harnach (ROWAN…

Úvod do veřejných zakázek

25. 4. 2021

Předmětem tohoto webináře bude seznámení posluchačů se základními pojmy a postupy zadavatelů v oblasti zadávání veřejných zakázek. V rámci webináře budou přitom vzpomínány také s předmětnou problematikou neodmyslitelně související praktické problémy. Přednáší: Mgr. Lukáš Nezpěvák (tdpA)

Novela ZOK: praktický pohled

25. 4. 2021

bližší anotace bude doplněna můžete se těšit na praktické důsledky novely ZOK účinné od 1.1.2021 Přednáší: Mgr. Ondřej Křížek (ROWAN LEGAL)

Koncentrace v civilním řízení

25. 4. 2021

Na webináři se můžete těšit na vysvětlení pojmu koncentrace řízení, proč ji jako takovou známe z civilního, nikoliv trestního procesu. V další části webináře probereme její prolomení i reálné zkušenosti – poučování dokolečka, a proč někteří soudci nekoncentrují, jiní i…

Přechod trestní odpovědnosti právnické osoby na nástupce

25. 4. 2021

Nejen, že na tuhle zásadu se zeptá každý zkoušející, vytáhnete-li si otázku Trestní odpovědnost právnických osob, ale v praxi jsem se lze setkat se „zvláštním“ postupem soudu právě v situaci, kdy trestní odpovědnost právnické osoby přechází na nástupce. Po teoretickém úvodu se…

Spory ze smluv o dílo

25. 4. 2021

Jak vypadá střet s realitou staveniště oproti představám vtěleným do smlouvy o dílo? Webinář zaměřený na praktické zkušenosti se spory, které vznikají na základě smluv o dílo, kdy mezi stranami je nakonec sporné vše, tedy co se mělo postavit, kdy a…

Neplatné rozvázání pracovního poměru

19. 4. 2021

V rámci semináře probereme hlavní úskalí ukončování pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Nejprve si ve stručnosti připomeneme základní principy a pravidla vyplývající ze zákoníku práce a poté vás seznámíme s výběrem nejdůležitější judikatury Nejvyššího soudu ČR. V pracovním právu je judikatura totiž zásadní…

← Starší příspěvky
Logo Rowan Legal Logo PRK Logo TDPA