Úvod do veřejných zakázek

25. 4. 2021

Předmětem tohoto webináře bude seznámení posluchačů se základními pojmy a postupy zadavatelů v oblasti zadávání veřejných zakázek. V rámci webináře budou přitom vzpomínány také s předmětnou problematikou neodmyslitelně související praktické problémy. Přednáší: Mgr. Lukáš Nezpěvák (tdpA)

Novela ZOK: praktický pohled

25. 4. 2021

bližší anotace bude doplněna můžete se těšit na praktické důsledky novely ZOK účinné od 1.1.2021 Přednáší: Mgr. Ondřej Křížek (ROWAN LEGAL)

Koncentrace v civilním řízení

25. 4. 2021

Na webináři se můžete těšit na vysvětlení pojmu koncentrace řízení, proč ji jako takovou známe z civilního, nikoliv trestního procesu. V další části webináře probereme její prolomení i reálné zkušenosti – poučování dokolečka, a proč někteří soudci nekoncentrují, jiní i…

Přechod trestní odpovědnosti právnické osoby na nástupce

25. 4. 2021

Nejen, že na tuhle zásadu se zeptá každý zkoušející, vytáhnete-li si otázku Trestní odpovědnost právnických osob, ale v praxi jsem se lze setkat se „zvláštním“ postupem soudu právě v situaci, kdy trestní odpovědnost právnické osoby přechází na nástupce. Po teoretickém úvodu se…

Spory ze smluv o dílo

25. 4. 2021

Jak vypadá střet s realitou staveniště oproti představám vtěleným do smlouvy o dílo? Webinář zaměřený na praktické zkušenosti se spory, které vznikají na základě smluv o dílo, kdy mezi stranami je nakonec sporné vše, tedy co se mělo postavit, kdy a…

Neplatné rozvázání pracovního poměru

19. 4. 2021

V rámci semináře probereme hlavní úskalí ukončování pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Nejprve si ve stručnosti připomeneme základní principy a pravidla vyplývající ze zákoníku práce a poté vás seznámíme s výběrem nejdůležitější judikatury Nejvyššího soudu ČR. V pracovním právu je judikatura totiž zásadní…

Předpisy správního práva a jak je prakticky používat

1. 4. 2021

Webinář je součástí série přípravy na klauzurní práce. Bližší anotaci doplníme, můžete se však těšit na: – zásady orientace ve správněprávních předpisech, – obecné podmínky použití správního řádu ve vztahu ke složkovým předpisům, – příklady vazeb mezi ustanoveními správního řádu…

Správní řízení při ochraně životního prostředí

31. 3. 2021

Webinář je součástí série přípravy na klauzurní práce. Na webináři provedeme studenty povolovacími procesy zejm. v oblasti životního prostředí. Půjde tedy o praktické a uchopitelné shrnutí procesů EIA, IPPC a vztahů mezi závaznými stanovisky a rozhodnutími. Přednášející:

Restorativní justice

31. 3. 2021

Webinář je součástí série zaměřené na přípravu na klauzurní práce. Přednáší: JUDr. Petra Masopust Šachová, šéfka Institutu pro restorativní justici, host: JUDr. Lukáš Duffek Bližší anotace bude doplněna.

Hlavní líčení a dokazování v trestním řízení: pohled praktika

29. 3. 2021

Bližší anotaci doplníme, můžete se však těšit na: hlavní líčení z praktického pohledu a tipy, jak probíhá v soudní síni, zásady dokazování a vznášení důkazů u soudu, na praktické příklady z průběhu hlavního líčení, které Vám jeho ujasní jednotlivé kroky….

← Starší příspěvky
Logo Rowan Legal Logo PRK Logo TDPA