V rámci semináře probereme hlavní úskalí ukončování pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Nejprve si ve stručnosti připomeneme základní principy a pravidla vyplývající ze zákoníku práce a poté vás seznámíme s výběrem nejdůležitější judikatury Nejvyššího soudu ČR.

V pracovním právu je judikatura totiž zásadní a mnohdy překvapivá. Následně se budeme věnovat obvyklému průběhu pracovněprávních sporů, kdy si vysvětlíme nejčastější důvody žalob na neplatnost rozvázání pracovního poměru a současně upozorníme na specifika soudních řízení v pracovněprávních sporech. Věnovat se také budeme praktickým situacím, které často řešíme s klienty, jako například správné doručování ukončovacích dokumentů.

Přednášející:

JUDr. Tereza Erényi, LL.M., PRK Partners s.r.o.


Logo Rowan Legal Logo PRK Logo TDPA