Při uzavření závazku jeho strany často věří, že půjde o vznik bezproblémové spolupráce, která pro ně bude výhodná zejména po ekonomické stránce. Není však neobvyklé, že se vnější okolnosti či samotná vůle stran v průběhu trvání závazku změní a minimálně jedna strana v důsledku toho není schopna (či ochotna) plnit svou část závazku. V takových případech je velmi vhodné mít vůči příslušné straně závazku páku, která věřitele při vhodném nastavení ochrání od negativních důsledků takového stavu, či alespoň zmírní jeho následky. Proto je pro právníky důležité tyto instituty znát a chápat, kdy je vhodné který použít, a to nejen pro účely postupové zkoušky.“

Záznam zde.

Mgr. Pavel Víšek


Logo Rowan Legal Logo PRK Logo TDPA