Nabídnu Vám praktický pohled na insolvenční a exekuční řízení: na příkladech z praxe tedy projdeme oba procesy a popíšeme základní milníky obou řízení, včetně případných vzájemných přesahů.

Současně si vysvětlíme postavení, fungování a částečně také motivace jednotlivých subjektů, které v insolvenčním a exekučním řízení vystupují.

Přednášející:

Mgr. Radim Obert (ROWAN LEGAL)

Logo Rowan Legal Logo PRK Logo TDPA