Sdílení je dnes trendy, díky moderním technologiím se sdílí celá řada produktů a často se tak děje právě ve veřejném prostoru – sdílené kolo, auto, či koloběžku zaparkujete ve veřejném prostoru, čímž získá někdo jiný možnost je okamžitě zase využít. Kde je ale hranice veřejného a soukromého prostoru? A kde je hranice tzv. obecného a zvláštního užívání veřejného prostoru?

Probereme mediální kauzy z poslední doby, ale i častější případy z praxe, která často řeší, zda je cesta v soukromém, nebo veřejném užívání. Koloběžky, partyzánské zahrádky kolem stromů, vztah ke krizovým opatřením i ztráta soukromého užívání vlastní cesty, všechno bude!

Přednášející:


Logo Rowan Legal Logo PRK Logo TDPA