aneb současná praxe a nešvary trestních soudů a aktuální změny právní úpravy

Na webináři probereme sankcionování právnických osob ve dvou částech: část teoretickou zaměříme jak na obecné, tak konkrétní aktuální teoretické otázky týkající se sankcionování právnických osob. V části praktické se pak seznámíme s praxí českých trestních soudů a rozebereme si vybraná soudních rozhodnutí.

Na konci webináře byste měli být uvedeni do stávající právní úpravy sankcionování právnických osob v českém trestním právu a na základě jak teoretických, tak i praktických poznatků být schopni vyhodnotit, zda je v současné době účinná právní úprava sankcionování právnických osob v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob bezchybná a dostačující, anebo zda je tuto potřeba v určitých směrech novelizovat, a zda lze považovat praxi českých trestních soudů v této oblasti za praxi bezvadnou, resp. skutečně vždy plně odpovídající zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob.

Přednášející:


Logo Rowan Legal Logo PRK Logo TDPA