ROWAN LEGAL

ROWAN LEGAL je přední česká advokátní kancelář s více než 30letou tradicí a mezinárodním pokrytím. Poskytujeme plný právní servis, nejlépe Vám však pomůžeme v oblastech korporátního a obchodního práva, řešení sporů a arbitráží, IT práva, ochrany osobních údajů, duševního vlastnictví a telekomunikací, hospodářské soutěže, veřejných zakázek a všech oblastech regulace. Spolehnout se můžete také na naše silné daňové oddělení. Jsme těmi, kteří formují, spíše než následují právní stanoviska – pravidelně přednášíme a publikujeme, podílíme se také na tvorbě právních předpisů. K dispozici je Vám tým více než 70 právníků a dalších odborníků v našich 3 pobočkách v Praze, Brně a Bratislavě. Prostřednictvím naší sítě spolupracujících advokátních kanceláří Vám zajistíme špičkové právní poradenství ve více než 100 zemích světa.

PRK Partners

PRK Partners patří mezi přední advokátní kanceláře střední Evropy. Již více než 25 let pomáhá svým klientům dosáhnout jejich obchodních cílů. Náš tým profesionálních právníků sídlí v kancelářích v Praze, Ostravě a Bratislavě. Naši specialisté disponují ​​jedinečnými znalostmi českého a slovenského práva a skvěle se orientují v podnikatelském prostředí. Naši specialisté jsou absolventy prestižních právnických fakult ze Spojených států, Velké Británie, Švýcarska i jiných oblastí. Získali tak pracovní zkušenosti v předních mezinárodních a domácích advokátních kancelářích a v řadě jurisdikcí. Náš právní tým hovoří více než 15 jazyky, a to včetně všech klíčových jazyků v regionu.

tdpA advokátní kancelář

Společnost Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o. jsme založili na začátku roku 2019, do té doby jsme více než 15let vykonávali advokacii jako partneři v KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. Za dobu našeho dosavadního působení v advokacii jsme provázeli mnoho klientů nejen z řad velkých nadnárodních i národních korporací, soukromé i veřejné sféry, ale i individuální klienty. Každý z nás získal řadu různých profesních zkušeností, a to jak při velkých obchodních transakcích, složitých národních nebo mezinárodních soudních sporech, tak i při komplikovaných životních situacích.

Pro naše klienty zajišťujeme komplexní právní poradenství v otázkách soukromého i veřejného práva, zastupujeme je v soudních i správních řízeních a obhajujeme je ve věcech hospodářské kriminality. Podílíme se také na obchodních transakcích klientů, vedeme za ně jednání, zajišťujeme právní poradenství u partnerských advokátů v zahraničí a asistujeme jim i v dalších oblastech jejich profesního a soukromého života.

Logo Rowan Legal Logo PRK Logo TDPA