Předmětem tohoto webináře bude seznámení posluchačů se základními pojmy a postupy zadavatelů v oblasti zadávání veřejných zakázek. V rámci webináře budou přitom vzpomínány také s předmětnou problematikou neodmyslitelně související praktické problémy.

Přednáší:

Mgr. Lukáš Nezpěvák (tdpA)


Logo Rowan Legal Logo PRK Logo TDPA