Další správněprávní webinář se tentokrát zaměří na subjekty účastnící se a podílející se na výkonu veřejné správy. Účastníci se seznámí s podobou a vztahy správních orgánů a správních úřadů a organizací veřejné správy. Zamyslíme se také nad způsoby, jak tyto subjekty postupně do správních řízení vstupují, jak je ovlivňují a jak na jejich jednání reagují další složky státní moci

Záznam zde.

JUDr. Martin Mezenský


Logo Rowan Legal Logo PRK Logo TDPA