Green Deal představuje způsob, jakým chce Evropská unie bojovat proti změnám klimatu a dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality, při zachování konkurenceschopnosti evropských podniků a životní úrovně evropských občanů. Green Deal se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti – energetiku, dopravu, průmysl a cirkulární ekonomiku. Dopady nových pravidel se projeví i v řadě souvisejících oblastí, jako je zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, ochrana spotřebitele nebo požadavky na výrobky. V rámci semináře se podíváme na konkrétní legislativu, která by měla být v příštích letech jako součást Green Deal přijata, a na pravděpodobné dopady politiky Green Deal na energetiku i ekonomiku jako celek.

Záznam zde.

Přednáší:

Mgr. Bc. Alžběta Machálková


Logo Rowan Legal Logo PRK Logo TDPA