Co je kolektivní investování? Jaký je rozdíl mezi investiční společností a investičním fondem? Jaké kategorie investičních fondů rozlišujeme? A čím se např. liší český SICAV od standardní akciové společnosti? Na tyto a další otázky, jakožto i vymezení souvisejících základních pojmů, se zaměříme v rámci webináře věnovanému úvodu do oblasti kolektivního investování a jeho právní úpravy v České republice.

Záznam zde.

Mgr. Milan Sivý, LL.M.


Logo Rowan Legal Logo PRK Logo TDPA