Cílem tohoto webináře bude seznámit posluchače se základními pojmy zákona o zadávání veřejných zakázek. V rámci webináře se zaměříme na základní zásady zadávání veřejných zakázek včetně zásady sociálně odpovědného zadávání environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

Přednáší:

Mgr. Jiří Harnach (ROWAN LEGAL)


Logo Rowan Legal Logo PRK Logo TDPA