Nejen, že na tuhle zásadu se zeptá každý zkoušející, vytáhnete-li si otázku Trestní odpovědnost právnických osob, ale v praxi jsem se lze setkat se „zvláštním“ postupem soudu právě v situaci, kdy trestní odpovědnost právnické osoby přechází na nástupce.

Po teoretickém úvodu se zaměříme na zajímavou judikaturu a následně onen konkrétní praktický případ.

Přednáší:


Logo Rowan Legal Logo PRK Logo TDPA