Webináře využívají technologii platformy www.bigmarker.com, která patří mezi nejmodernější nástroje pro pořádání webinářů na světě. Jednoho webináře UNIque law se může zúčastnit až 500 účastníků. Aplikace umožňuje vytvořit i vlastní webovou stránku, kam je možné se přihlásit, dohledat jednotlivá témata a získat podklady k webinářům jak proběhlým, tak chystaným. Zájemci o semináře najdou veškeré informace o programu zde. K dispozici jsme také na emailové adrese: info@unique.law.

Logo Rowan Legal Logo PRK Logo TDPA