• bližší anotace bude doplněna
  • můžete se těšit na praktické důsledky novely ZOK účinné od 1.1.2021

Přednáší:

Mgr. Ondřej Křížek (ROWAN LEGAL)


Logo Rowan Legal Logo PRK Logo TDPA