Oblast M&A, neboli fúzí a akvizic, je jednou z prestižních oblastí právního poradenství, kde se prolíná právo a ekonomika. V tomto semináři se budeme věnovat tradičnímu životnímu cyklu společnosti, od jejího založení v podobě takzvaného start-upu, joint-venture, koupě závodu, asset dealu nebo share dealu. 

Záznam zde.

Přednáší:

JUDr. Robert Němec, LL.M.


Logo Rowan Legal Logo PRK Logo TDPA