Jak vypadá střet s realitou staveniště oproti představám vtěleným do smlouvy o dílo?

Webinář zaměřený na praktické zkušenosti se spory, které vznikají na základě smluv o dílo, kdy mezi stranami je nakonec sporné vše, tedy co se mělo postavit, kdy a za kolik. Podíváme se tedy na vymezení předmětu díla, harmonogramy, vícepráce, vady staveb, odpovědnost za prodlení i pozici projektanta, který stavbu navrhl.

Seminářem provází advokátka, která smlouvy o dílo píše, chodí na stavby i stavební úřady a nakonec i k soudu, pokud není jiná cesta.

Přednášející:

JUDr. Kristýna Faltýnková (PRK Partners)


Logo Rowan Legal Logo PRK Logo TDPA