Webinář bude věnován právnímu kontextu virtuálních aktiv v blockchainových prostředích, zejména právní kvalifikaci tzv. digitálního tokenu, tj. pojetí toho, zda lze digitální token považovat dle české právní doktríny zejména za dematerializovaný cenný papír. Český doktrinální přístup bude přednášející konfrontovat s přístupem švýcarské právní úpravy. V centru problematiky leží tzv. digitální token, což je virtuální nereplikovatelná entita vznikající a existující v DLT prostředí.

Přednáší:

Mgr. Bohdan Zubač


Logo Rowan Legal Logo PRK Logo TDPA