Čím se liší nebo se měla lišit jednotlivá procesní podání?

Od předžalobní upomínky až po dovolání – v každé fázi civilního procesu má být smyslem Vašeho podání něco jiného. Tomu musí odpovídat jeho příprava.

Na webináři Vám povím, jak podání připravovat, včetně jeho osnovy a stavby argumentace.

Přednášející:


Logo Rowan Legal Logo PRK Logo TDPA